Сьогодні, 7 листопада у Білоцерківському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» відбулося навчально-методичне консультування для вчителів української мови та літератури і образотворчого мистецтва з проблеми «Інтегрований урок – виклик часу», де обговорювалася актуальність та доречність інтеграції навчальних предметів в освітньому процесі.

Розпочалася робота з вітального слова директора закладу Слободянюк Н.Г. Завідувач НМЦ УОН БМР Висторонський В.Г. наголосив на інтеграційних підходах при викладання у НУШ. У ході обговорення, Орленко О.С., заступник директора з НВР, вчитель мистецтва, наголосила на обов’язковому розмежуванні  та відмінностях інтегрованого уроку, уроку з міжпредметними зв’язками та бінарними уроками.

Практичну частину, урок в 11 класі з української літератури та мистецтва «Імпресіонізм у новелі М.Хвильового «Я (Романтика)». Імпресіонізм у європейському культурному регіоні»,  проводили Яременко О.І., вчитель української мови та літератури та Орленко О.С., вчитель мистецтва. Урок був спрямований на формування міжпредметних та ключових компетентностей здобувачів освіти. Учителі та учні працювали у тісному тандемі. Розвитку практичних навичок в учнів було приділено 80% уроку, чому сприяли інноваційні технології: використання ґаджетів у навчальних цілях – перевірка домашнього завдання, виконання вправи LearningApps за допомогою зчитування QR-кодів, представлення напрацювань учні демонстрували за допомогою інтерактивної панелі. Про ефективність інтегрованого уроку можна зробити висновки за рівнем засвоєння учнями понять, за їх враженнями від уроку, а з цим проблем не виникло.

Вивчаючи можливості інтегрованого навчання, можна зробити висновок, що за цією методикою — майбутнє. Змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну структуру шкільної освіти новизну, оригінальність, сприяють

формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання, створюють сприятливі умови для реалізації всебічнорозвиненої особистості.