Міський семінар-практикум для вчителів художньої культури

25 січня 2017 року на базі нашої школи пройшов міський семінар-практикум для вчителів із художньої культури “Формування ключових компетентностей учнів на уроках художньої культури з використанням проектних технологій“.

Семінар проводила заступник директора з НВР, учитель образотворчого мистецтва та художньої культури Орленко О.С.

На семінарі були присутні: методист НМЦ УОН БЦМР Терехова О.О., директор школи Слободянюк Н.Г., вчителі художньої культури з 19 шкіл нашого міста.

Орленко О.С. поділилася своїм досвідом роботи з упровадження проектної технології на уроках художньої культури та провела фрагмент уроку в 11 класі на тему “Паркова культура (захист проектів)”.

У підсумку семінару-практикуму були вироблені методичні рекомендації:

1. Для формування ключових компетентностей учня під час вивчення курсу художньої культури надавати перевагу особистісно зорієнтованим технологіям.

2. Упроваджувати в навчально-виховний процес проектні технології для створення на уроках художньої культури умов для розвитку самостійності учнів, набуття ними практичних умінь здійснювати власні дослідження, робити узагальнення, висновки, самостійно добирати інформацію та її джерела, брати участь у підготовці власних, парних, групових і колективних творчих проектів. 3. При підготовці до уроків використовувати принцип випереджувального навчання.

4. Виховувати світоглядні уявлення і ціннісні орієнтації, знання та шанобливе ставлення до мистецтва власного народу, толерантне ставлення до мистецтва інших народів; формувати художній смак, загальнокультурні, соціально-практичні компетентності на основі узагальнення знань в царині мистецтва, розширення художньо-естетичного досвіду, розвитку емоційно-чуттєвої сфери, стимулювання художньо-образного мислення.