Семінар для заступників директорів з виховної роботи

8 листопада 2016 року на базі нашої школи відбувся семінар для заступників директорів з виховної роботи з проблеми “Впровадження в систему виховної роботи методу проектів як ефективного засобу трансформації загальноосвітнього закладу із школи навчання в школу життя”, в якому взяли участь завідувач сектора виховної роботи та позашкільної освіти Управління освіти і науки Щербань Л. О., методист сектору виховної роботи та позашкільної освіти Бойко Л. Б., директор школи Слободянюк Н. Г., заступник диретора з ВР Богінська Л. П. та педагог-організатор Войтенко І. М

http://www.school15.org.ua/novyny/seminar-dlya-zastupnykiv-dyrektoriv-z-vyhovnoyi-roboty-vprovadzhennya-v-systemu-vyhovnoyi-roboty-metodu-proektiv-yak-efektyvnogo-zasobu-transformatsiyi-zagalnoosvitnogo-zakladu-iz-shkoly-navchannya-v/#hcq=GodsR2q